Penyakit Royalti Muzik Lokal Berkulat

-

Semasa anda melalui ribut,

Pegang kepala anda ke atas,

Dan jangan takut pada kegelapan,

Pada akhir ribut,

Ada langit keemasan,

Dan lagu perak manis dari lalang,

Berjalan melalui angin,

Berjalan melalui hujan,

Walaupun impian anda dilemparkan dan diletupkan,

Berjalanlah, terus berjalan,

Dengan harapan di hati anda,

Dan anda tidak akan berjalan sendirian,

Anda tidak akan berjalan sendiri,

Berjalanlah, terus berjalan,

Dengan harapan di hati anda,

Dan anda tidak akan berjalan sendirian,

Anda tidak akan berjalan sendiri,

(diungkapkan oleh A Wahid Halim)

 

Saban hari kita didedahkan dengan berita beberapa peristiwa yang menggemparkan dunia.

Bencana demi bencana telah mula membuka mata semua umat manusia. Ada beberapa isu membabitkan institusi seni budaya turut terpalit amnya industri muzik. Namun, isu ini sudah lama sejak zaman P. Ramlee masih dalam buaian, kan? Sedangkan lagenda pun masih tidak dapat haknya, inikan pula ahli muzik yang sendiri-sendiri. Apakah dosa mereka? Mereka makan nanas atau makan pen untuk survival hidup? Yang kaya boleh makan epal.

Pada zaman ini, karya muzik dapat didengar di kebanyakan tempat awam komersial. Dari restoran hingga pusat membeli-belah, karya muzik dapat digunakan untuk menciptakan suasana atau suasana yang menarik untuk kesenangan pelanggan. Apabila karya muzik digunakan di tempat awam, sangat mustahak ia digunakan secara sah dengan mendapatkan lesen yang sesuai untuk melakukannya.

Pemilik hak cipta karya muzik mempunyai hak untuk mengawal pengeluarannya; persembahan, pameran atau bermain di khalayak ramai; komunikasi kepada orang ramai; penyiaran semula; sewa komersial kepada orang ramai; dan membuat penyesuaian karya muzik. Kegagalan memperoleh lesen yang tepat dapat mengekspos pengguna yang tidak berlesen terhadap potensi tuntutan pelanggaran hak cipta, dan/atau tuntutan pembayaran karena menggunakan karya musik tersebut. Perlesenan dalam konteks ini, pada dasarnya adalah izin untuk menggunakan karya muzik tertentu.

Adalah sukar bagi pemiliknya untuk memantau penggunaan hak mereka secara tidak sah, untuk melesenkan karya muzik kepada banyak pihak ketiga, dan mengumpulkan royalti untuk penggunaan karya muzik mereka. Daripada perspektif pihak ketiga yang berniat untuk menggunakan karya muzik, ini juga merupakan latihan yang tidak praktik untuk mengadakan beberapa perjanjian dengan setiap pemilik karya muzik tersebut untuk mendapatkan lesen yang sesuai untuk setiap format (iaitu reproduksi, persembahan, pameran, bermain di khalayak ramai, dan lain-lain.).

Untuk mengatasi kesulitan ini, mengumpulkan pendapatan ini dan mentadbir hak harta intelek yang berasal daripada karya muzik, pemiliknya biasanya melibatkan kumpulan pengumpulan/badan perlesenan kolektif. Badan pengumpulan/perlesenan kolektif ini bertindak sebagai organisasi berpusat. Mereka membuat perjanjian kolektif dengan pengguna bagi pihak anggotanya (iaitu pemilik hak).

Pemilik karya muzik secara kontrak memberikan kepada badan perlesenan ini hak untuk mengeluarkan lesen dan untuk mengumpulkan imbuhan daripada pengguna untuk penggunaan karya tersebut, biasanya dalam bentuk bayaran lesen. Hak-hak kontrak ini diberikan sebagai pertimbangan untuk kewajiban badan-badan perlesenan untuk mengagihkan imbuhan tersebut kepada pemilik terkait dalam bentuk royalti.

Akhir-akhir ini, timbul beberapa kontroversi dengan pelbagai badan perlesenan di Malaysia, khususnya, dengan aspek pengagihan royalti daripadanya.

Artikel ini akan menyentuh mengenai peranan badan perlesenan berkenaan dengan pungutan yuran lesen dan pembahagian royalti, dan berbagai isu yang sama.

Apakah pelbagai badan pelesenan di Malaysia dan siapa yang mereka wakili?

Pada masa ini, di Malaysia, aktiviti pengeluaran lesen dan kutipan yuran untuk karya muzik dilakukan oleh institusi berikut (“Badan Perlesenan”), yang mewakili kategori pemegang hak dan karya yang dinyatakan di bawah:

  1. Music Authors Copyright Protection Berhad (“MACP”): MACP mewakili komposer, penulis lirik, dan penerbit berkenaan dengan penyiaran dan prestasi awam karya mereka dan mengeluarkan lesen rangkuman umum kepada mereka yang ingin menggunakan karya anggota MACP untuk tujuan tersebut;

  2. Public Performance Malaysia Sdn. Bhd. (“PPM”): PPM mewakili semua syarikat rakaman Malaysia yang layak dan syarikat rakaman antarabangsa yang secara eksklusif melesenkan PPM untuk mengawal hak mereka di Malaysia. PPM mengeluarkan lesen untuk penggunaan karya berhak cipta dalam bentuk rakaman suara, video muzik dan/atau karaoke; dan

  3. Recording Performers Malaysia Berhad (“RPM”): RPM mewakili artis rakaman dan pemuzik dan mengeluarkan lesen untuk pengguna yang ingin menggunakan rakaman suara sama ada dengan melakukan rakaman suara secara terbuka, penyiaran dan/atau menyampaikannya kepada orang ramai.

Badan Perlesenan ini memperoleh otoriti berkanun untuk mewakili anggota masing-masing berdasarkan peruntukan Akta Hak Cipta 1987. Mereka diisytiharkan sebagai badan perlesenan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia (“MYIPO”) menurut peruntukan Akta Hak Cipta 1987 yang perintahkan untuk menjalankan pelbagai fungsi mereka.

Perlu diingatkan bahawa tidak semua karya muzik berada di bawah bidang kuasa Badan Perlesenan. Badan Perlesenan hanya mewakili karya tersebut dan pemegang hak cipta yang telah menjadi anggota Badan Perlesenan. Syarat keahlian berbeza antara Badan Perlesenan.

Untuk memohon lesen ini, pemohon mengenal pasti karya muzik yang relevan dan kategori penggunaan yang mereka perlukan dan memohon kepada Badan Perlesenan ini untuk mendapatkan lesen yang sesuai. Bayaran lesen berbeza-beza bergantung pada jenis penggunaan. Setelah pembayaran, pemegang lesen dibenarkan untuk menggunakan karya muzik yang relevan secara sah dan bebas, tertakluk pada syarat-syarat lesen yang berkaitan.

Sebelum 27 Julai 2020, Music Rights Malaysia Berhad (“MRM”) adalah satu-satunya badan perlesenan yang dikenalpasti oleh MYIPO dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk menjalankan pengeluaran lesen muzik dan aktiviti pengumpulan yuran di Malaysia bagi pihak Badan Perlesenan, dengan tujuan memperkemaskan proses perlesenan, pungutan biaya, dan pembagian royalti.

Sejak itu MRM dibubarkan dan status badan perlesenannya dibatalkan oleh MYIPO kerana tuduhan penyelewengan dan kesukaran menjalankan fungsi sebagai badan pelesenan muzik kolektif. Ini disebabkan, sebahagian, oleh tentangan yang tidak dapat di atasi dalam mencapai kata sepakat antara Badan Perlesenan mengenai hal-hal operasi material yang mengakibatkan MRM tidak dapat beroperasi dengan berkesan. Kuasa pelesenan dan pemungutan yuran sejak itu dikembalikan kepada Badan Perlesenan masing-masing, yang akan terus mengeluarkan lesen dan mengumpulkan yuran secara bebas antara satu sama lain seperti yang berlaku sebelum penggabungan MRM.

Akibatnya, kontrak antara MRM dan pemegang lesennya akan dihentikan dan pemegang lesen tersebut harus memohon semula lesen mereka melalui Badan Perlesenan yang berkenaan.

Apa Itu Royalti Dan Apa Masalahnya Sekarang?

Dalam konteks pelesenan muzik, pemegang lesen diharuskan membayar yuran lesen kepada Badan Perlesenan yang berkenaan untuk menggunakan karya muzik. Daripada hasil yang mewakili yuran lesen, Badan Perlesenan kemudian mengagihkan hasil ini kepada anggotanya masing- masing sebagai pembayaran royalti untuk penggunaan karya muzik yang dilesenkan oleh Badan Perlesenan kepada pemegang lesen (setelah ditolak perbelanjaan operasi).

Berikutan penutupan MRM oleh pemerintah, telah dilaporkan oleh media bahawa kira-kira RM20 juta yang dipegang oleh MRM bagi pihak Badan Perlesenan masih dalam proses dan belum diedarkan kepada Badan Pelesenan yang berkenaan. Telah dilaporkan oleh media bahawa RM9 juta lagi ditahan oleh RPM bagi pihak anggotanya.

Angka-angka di atas sedang menunggu pengedaran kepada anggota Badan Perlesenan yang berkaitan kerana pertikaian berterusan antara pelbagai Badan Perlesenan yang terutama menyentuh mengenai pengaturan pembahagian royalti. Perselisihan timbul terutamanya daripada fakta bahawa, Badan Perlesenan ini sering mewakili banyak pihak berkenaan dengan karya muzik yang sama, di mana pihak-pihak tersebut berhak mendapat imbuhan untuk penggunaan karya muzik, berdasarkan hak mereka sendiri dalam dan terhadap karya-karya tersebut (sebagai contoh, pelaku, komposer, dan penerbit masing-masing berhak mendapat bentuk dan/atau jumlah ganjaran tertentu untuk satu karya muzik).

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap masalah ini dan telah menyatakan keinginan mereka agar proses pembahagian royalti dapat diselesaikan secepat mungkin. Kenyataan itu juga menunjukkan bahawa kedua-dua kementerian komited untuk mengembangkan industri kreatif dan memberi keutamaan untuk memudahkan operasi perniagaan dan akan bekerjasama untuk menangani masalah ini berdasarkan undang-undang yang ada. Pegawai terlibat sejak itu menunjukkan bahawa pembahagian royalti yang belum dibayar akan dilakukan selewat-lewatnya pada Disember 2020.

Selanjutnya, pada 19 November 2020, Menteri Komunikasi dan Multimedia mengumumkan bahawa kebijakan khusus yang berkaitan dengan industri muzik tempatan akan disampaikan kepada Kabinet pada akhir 2020 untuk memastikan pertumbuhan industri dan kesejahteraan para praktisi dilindungi.

Selanjutnya, pada 19 November 2020, Menteri Komunikasi dan Multimedia mengumumkan bahawa kebijakan khusus yang berkaitan dengan industri muzik tempatan akan disampaikan kepada Kabinet pada akhir 2020 untuk memastikan pertumbuhan industri dan kesejahteraan para praktisi dilindungi.

Maksud di sebalik penyusunan kebijakan adalah bahwa tidak ada kerangka, badan, atau perundangan khusus, untuk mengatur industri musik negara, atau kebijakan yang jelas mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan muzik.

Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga dalam proses menyiapkan draf mengenai Undang-Undang Perbadanan Muzik yang diusulkan yang diharapkan dapat membentuk kerangka kerja yang mengatur isu-isu mengenai pembangunan, kesejahteraan, dan promosi tingkat internasional.

Kesimpulannya

Mengingat pelbagai isu yang sedang berlangsung berkaitan dengan pelesenan muzik dan pengedaran royalti yang telah melanda industri muzik Malaysia selama bertahun-tahun, usaha pemerintah adalah terpuji dan disambut baik dalam menangani keprihatinan para pemain industri dengan mengusulkan pembentukan dasar muzik nasional dan Akta Perbadanan Muzik.

Hak-hak anggota tersebut perlu dijaga, ditegakkan, dan dihargai untuk memastikan bahawa mereka menerima imbuhan sewajarnya, memberikan mereka asas yang lebih kuat untuk lebih mencipta kandungan dan membantu industri muzik Malaysia berkembang dan terus perkembangannya pada tahun-tahun akan datang.

Adalah mustahak bagi proposisi seperti itu untuk memenuhi implementasi pendekatan terstruktur untuk pemberian lesen muzik dan pengedaran royalti, dan untuk memberikan kejelasan dan kepastian kepada pengguna dan anggota Badan Perlesenan masing-masing dalam hal yang sama.

Hak-hak anggota tersebut perlu dijaga, ditegakkan, dan dihargai untuk memastikan bahawa mereka menerima imbuhan sewajarnya, memberikan mereka asas yang lebih kuat untuk lebih mencipta kandungan dan membantu industri muzik Malaysia berkembang dan terus perkembangannya pada tahun-tahun akan datang.

Dikhabarkan agihan royalti RM500 untuk setiap pencipta lagu sedang bersiap sedia untuk diagihkan. Semoga mulut mereka yang bersuara dapat didiamkan sekejap tentang isu ini. Apakah kesudahan royalti muzik di tanahair ini?

(Tunggu artikel seterusnya)

 

Trivia:

Prof Piko mencipta lagu sejak bangku sekolah, royalti dah bertimbun akhirnya dapatlah beli pesawat tempur sebiji dua tak macam penyanyi Pen Pineapple Apple Pen tu 25 tahun baru kaya. Ops! Ya ka ni?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LANGGANI BULETIN KAMI

IKUTI KAMI

Berita Terkini

Melaka elections – a repetition of the Sabah 2020 elections?

The Melaka State Assembly was dissolved on October 4th,...

Bring Back The “Human” In All Of Us

WE live life doing repetitive tasks, habitual actions and...

Suatu erti merdeka

“Merdeka! Merdeka! Merdeka!” Menyahut seruan merdeka kali ini terasa amat...

Pakatan Harapan Harus Mulakan Rundingan Kerusi Untuk PRU15

Beberapa bulan sebelum PRU14, keempat-empat parti dalam gabungan Pakatan...

berita berkaitanuntuk anda
di bawah